این دوره به مدت دو روز(16 ساعت( و بصورت کاملا عملی برگزار می گردد و در طول دوره کلیه مراحل و سرفصل های کلاس بصورت عملی توسط کاراموز اجرا می شود.

 
آموزشگاه پارس اتوماسیون

اهداف

اشنایی کاراموز با شبکه های صنعتی
توانمند سازی کاراموز برای فراگیری سایر شبکه های صنعتی ایجاد
توانایی برای راه اندازی شبکه مدباس در تجهیزات صنعتی

پیش نیاز

اشنایی و کار با HMI های و PLC ها
اشنایی با شبکه مدباس

سرفصل

معرفی هرم اتوماسیون و تعریف شبکه و پرتکل
معرفی مدل OSI و معرفی لایه در شبکه
تعریف فیلدباس و لایه های فیزیکی معروف
توپولوژی های شبکه و تکنیک دسترسی در شبکه ها
معرفی پرتکلهای مورد استفاده در صنعت و اتوماسیون صنعتی
معرفی MODBUSبعنوان پراستفاده ترین شبکه صنعتی
انواع MODBUS و خصوصیات آن
نحوه ارسال و دریافت اطلاعات در MODBUS
تجهیزات مورد استفاده در شبکه MODBUS
آدرس دهی متغیرها در شبکه MODBUS
بررسی آدرسهای هرتجهیز
نحوه برنامه نویسی و برقراری شبکه MODBUS توسط PLC DELTA
نحوه برنامه نویسی و برقراری شبکه MODBUS توسط PLC FATEK انجام پروژه: برقراری ارتباط DELTA-FATEK و برعکس (از لحاظ M,S ) نرم افزارهای کاربردی در MODBUS بررسی
نحوه برقراری MODBUS توسط HMI-DELTA
انجام پروژه های عملی در طول کلاس:
برقراری ارتباط PLC DELTA-HMI و خواندن مقادیر متغیرها روی HMI( RTUوASCII)
برقراری ارتباط PLC FATEK-PLC DELTA-HMI
نحوه برقراری ارتباط MODBUS توسط درایو DELTA
برقراری ارتباط PLC-DRIVE برقراری ارتباط PLC-DRIVE-HMI
نحوه برقراری MODBUS ارتباط بوسیله کارت AI و معرفی کارت
ارتباطAI-PLC-DRIVE

انتظارات دوره

در پایان این دوره انتظار داریم که کاراموز قادر باشد علاوه بر اشنایی جامع با شبکه مد باس در تجهیزاتی نظیر پی ال سی های دلتا، فتک، قادر باشد سایر پی ال سی های هم رده را از طریق دستورات مدباس برنامه نویسی و شبکه کند و قادر باید با هر تجهیز صنعتی مثل اینورتر،سروو، سنسور ، کنترلر دما و … یک شبکه مدباس را بسته و داده های تجهیز را از طریق مدباس در پی ال سی و اچ ام آی نمایش دهد.

 

توضیحات

هر دو نفر با یک ست اموزشی کار می کنند و در طول کلاس از تجهیزاتی نظیر پی ال سی، اینورتر و سروو برای ارتباط با اچ ام آی استفاده خواهد شد و کلاس بصورت کاملا عملی خواهد بود.

مدت زمان برگزاری

این دوره به مدت 16 ساعت طی دو روز پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 صبح الی 18 برگزار می شود

 

محل برگزاری

  محل برگزاری : آموزشگاه پارس اتوماسیون