کنترلر های سی ان سی برش شامل رنج متنوعی از کنترلر های سی ان سی می باشد که برای انواع ماشین های برش هواگاز، ماشین های برش پلاسما، لوله برهای پلاسما، ماشین های راسته بر هواگاز و همچنین انواع برش های هواگا صنعتی راهکارهای متنوع و مختلفی را ارائه می دهد.

607CL

کنترلر سری 607CL با مانیتور 7 اینچ تمام رنگی و تاچ اسکرین که قابلیت کنترلر چهار محور اینترپولیشن را دارا

607Ci

کنترلر سری 607Ci با مانیتور 7 اینچ تمام رنگی و تاچ اسکرین که قابلیت کنترلر چهار محور اینترپولیشن را دارا

810Ci

کنترلر سری 810Ci با مانیتور 10 اینچ تمام رنگی و تاچ اسکرین که قابلیت کنترلر چهار محور اینترپولیشن را دارا