سیستم مدیریت ساختمان BMS

تعریف سیستم مدیریت ساختمان (BMS)، سیستم کنترلی مبتنی بر کامپیوتر است که در ساختمان نصب می‌شود و تجهیزات مکانیکی و برقی ساختمان مانند تهویه، روشنایی، سیستم‌های قدرت و سیستم‌های امنیتی را کنترل می‌کند. BMS از نرم‌افزار و سخت‌افزار تشکیل شده است؛ برنامه نرم‌افزاری معمولاً به صورت سلسله مراتبی پیکربندی شده و به صورت اختصاصی می‌تواند…