انواع ربات های کارتزین، ربات های اسکارا، ربات های دلتا و …

ربات دلتا

یک ربات های دلتا میتواند عملیات برداشتن محصول و گذاشتن آن در نقطه مشخص با الگو های تعریف شده را

ربات کارتزین

ربات پالتایزر یا ربات چیدمان قطعات در پالت های محصول، رباتی است که محصولات تولید شده در انتهای خط تولید

ربات اسکارا

ساختار ربات های اسکارا که بر اساس دوران محور حول یک نقطه می باشد موجب افزایش سرعت عملیات می گردد و به