در این دوره اموزشی کاربرد لب ویو در اتوماسیون صنعتی تدریس می گردد، و در کلاس بصورت عملی کنترل و شبکه با پی ال سی و اینورتر و سروو انجام می گیرد. پیش نیاز این دوره دوره جامع لب ویو می باشد یا کاراموز باید به نرم افزار لب ویو مسلط باشد. با کمک نرم افزار لب ویو می توان به ابزاری قدرتمند برای اجرای پروژه های تحت ویندوز دست یافت که رنج وسیعی از سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ و اسکادا را در بر میگیرد.

 
آموزشگاه پارس اتوماسیون

اهداف

در حال برروزرسانی

 

پیش نیاز

در حال برروزرسانی

سرفصل

در حال برروزرسانی

انتظارات دوره

در حال برروزرسانی

توضیحات

در حال برروزرسانی

مدت زمان برگزاری

در حال برروزرسانی

محل برگزاری

در حال برروزرسانی