نرم افزار FastCAM: این نرم افزار برای رسم شکل و همچنین ویرایش شکل های CAD می باشد نرم افزار FastPATH: این نرم افزار برای تعیین مسیر های برش و جهت های برش بهینه در هر Part می باشد. نرم افزار FastNEST: این نرم افزار برای چیدمان و نستینگ قطعات و ارایش بهینه برای پرتی کمتر می باشد. نرم افزار FastPLOt: این نرم افزار برای گرفتن خروجی G-Code، محاسبه هزینه و شبیه سازی برش می باشد.

 
آموزشگاه پارس اتوماسیون

اهداف

نرم افزار FastCAM: این
نرم افزار برای رسم شکل و همچنین ویرایش شکل های
CAD می باشد
نرم افزار FastPATH: این نرم افزار برای تعیین مسیر های برش و جهت های برش بهینه در هر Part می باشد.
نرم افزار FastNEST: این
نرم افزار برای چیدمان و نستینگ قطعات و ارایش بهینه برای پرتی کمتر می باشد. نرم افزار
FastPLOt: این نرم افزار برای گرفتن خروجی G-Code، محاسبه هزینه و شبیه سازی برش می باشد.

پیش نیاز

سرفصل

پشتیبانی از برش هواگاز و پلاسما قابلیت پشتیبانی از کنترلر های موجود در بازار ایران
قابلیت چیدمان دستی قطعات
(manual nesting) برای کاهش ضایعات(فقط در نسخه Standard و NC) قابلیت چیدمان اتوماتیک
(auto nesting) برای کاهش ضایعات(فقط در نسخه Advanced) انتخاب بهترین مسیر در هر پارت برای افزایش سرعت تولید قابلیت تبدیل CAD به G-Code و بر عکس
تعریف های مختلف برای کاهش ضایعات
این نرم افزار از نرم افزرا های رایج بازار می باشد که در بیشتر ماشین الات برش مورد بهره برداری قرار می گیرد.

انتظارات دوره

در پایان این دوره انتظار داریم که کارآموز قادر باشد علاوه بر کار با سرو های برند دلتا، با هر برندی که در بازار ایران موجود می باشد و در رده سیستم های سروو موتور با کاربرد عمومی می باشد کار کند و از آن در صنعت استفاده کند.

 

توضیحات

هر دو نفر با یک کامپیوتر کار با نرم افزار را انجام می دهند.

مدت زمان برگزاری

این دوره به مدت 16 ساعت طی دو روز پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 صبح الی 18 برگزار می شود

 

محل برگزاری

  محل برگزاری : آموزشگاه پارس اتوماسیون