میدان نفت و گاز با امکاناتی از راه دور و غیرقابل دسترسی که ارتباط بی سیم معمولاً تنها گزینه مناسب برای انتقال داده است ، مشخص می شود. شرکت ها باید از عملکرد مداوم تجهیزات حساس اطمینان یابند ، بدون توجه به اینکه چقدر دور واقع شده اند.

بنابراین دانستن وضعیت تجهیزات و خطوط لوله و هشدار به سرپرست درباره مشکلات در زمانی که اتفاق می افتند، بدون ارسال کارگران میدانی به سایتهای دور دست نفت و گاز بسیار مهم است.

با استقرار روتر VPN تلفن همراه بی سیم MEDES 3G / 4G ، شرکت های نفت و گاز ابتکار عمل میدان های نفتی دیجیتال را برای انجام عملیات بهبود یافته ، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سود افزایش می دهند.

روتر MEDES داده ها را بی وقفه را از سنسورها یا PLC جمع آوری می کند، به عنوان مدیر عمل کرده و داده ها را به رجیستر های مدباس منتقل می کند، که از طریق Modbus / TCP با سیستم های SCADA (کنترل نظارتی و دستیابی به داده ها) قابل دسترسی است.

علاوه بر این ، از فناوری LoRaWAN می توان برای ساخت شبکه های LoRaWAN در میادین نفتی دور دست با مزایای مصرف انرژی پایین ، هزینه کم و پوشش گسترده سیگنال استفاده کرد. MEDES UG87 LoRaWAN gateway از چندین کانال پشتیبانی می کند و می تواند به عنوان سرور شبکه نیز مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه می تواند داده هایی را از دستگاه های مختلف سنجش در خط لوله ، پردازش نفت و گاز ، پردازش ، ذخیره و حمل و نقل جمع آوری کند و داده ها را به بستر نظارت از راه دور و بستر ابری از طریق شبکه انتقال دهد.