آشکارساز دود ابزاری است که برای حس کردن و آشکارسازی دود به ویژه در سیستم های اعلام حریق یا اطفاء حریق بکار می رود. برخی از آشکارسازهای دودی که معمولاً در سیستم های اعلام و اطفاء حریق صنعتی، تجاری یا مکان های پر رفت و آمد مسکونی نصب می شود، پس از آشکارسازی دود یا آتش یک سیستم اعلام خطر یا سیستم خودکار اطفاء حریق را فعال می کند یا سیگنال خطر را به مراکز آتش نشانی می فرستد. اما آشکارسازهای معمولی و خانگی معمولاً تنها یک زنگ خطر شنیداری یا نشانه های نوری -دیداری از خود دستگاه آشکارساز ایجاد می کنند.

 

مشخصات :

کم هزینه، همگام با پروتکل LoRaWAN، فاصله انتقال 1 تا 2 کیلومتر
نصب آسان، ارتباط بی سیم، بدون نیاز به سیم کشی، کاهش زمان و هزینه نصب
نگهداری آسان، کم مصرف، هشدار قطع ارتباط و جدا کردن سنسور از محل نصب
آسودگی، کاربران می توانند اطلاعات مربوط به آتش سوزی را با استفاده از گفتگوی اینترنتی و برنامه تلفن همراه نظارت کنند