با توجه به اینکه سیستمهای مصرف کننده انرژی در یک کارخانه میتواند خیلی گسترده باشد میتوان اطلاعات مصرف انرژی شامل مصرف برق ، آب و گاز را همگی از طریق سیستم های اندازه گیری هوشمند جمع آوری کرده و تحت پروتکل لورا و یا پروتکل های سیمی به سرور مدیریت انرژی انتقال داد. برای این منظور نرم افزار Pro Energy یک راه حل مقرون به صرفه و جامع برای مدیریت انرژی میباشد.
همچنین سنسورهای اندازه گیری تحت شبکه LoRaWAN میتوانند ولتاژ و یا جریان برق را روی یک تا سه فاز اندازه گیری کرده و اطلاعات اندازه گیری شده را به گیتوی ارسال نمایند.

مشخصات :

ورودی های مخصوص ترانس جریان و همچنین پالس میتر (شمارنده پالس) قابلیت اندازه گیری و خواندن انواع جریان برق و همچنین وضعیت کنتورهای آب، برق و گاز را دارا میباشد و به سادگی میتوان میزان مصرف انرژی را اندازه گیری کرد.