پنل سری MCP یک پنل جانبی است که میتواند به طور مستقیم با کنترلر های سری M  ، T و C و P مورد استفاده قرار گیرد. این پنل دارای کاربردهای زیادی در فرز کاری، تراش کاری، برش هواگاز پلاسما، پانچ و دیگر صنایع است.

MCP4232TC-AA

پنل جانبی MCP4232TC-AA  یک پنل جانبی مخصوص ماشین های سی ان سی تراش می باشد که دارای 42 کلید کاربردی

MCP4232CC-AA

پنل جانبی MCP4232CC-AA  یک پنل جانبی مخصوص ماشین های سی ان سی برش هواگاز پلاسما می باشد که دارای 42

MCP4232MC-AA

پنل جانبی MCP4232MC-AA  یک پنل جانبی مخصوص ماشین های سی ان سی فرز می باشد که دارای 42 کلید کاربردی

MCP1204CC07

پنل جانبی MCP1204CC07 یک پنل جانبی مخصوص ماشین های سی ان سی برش هواگاز پلاسما می باشد که دارای 12