شهر هوشمند

هوشمندسازی خدمات شهری و مدیریت کلانشهر های بدون استفاده از فناوری های نوین غیرممکن می باشد و با کمک فناوری های هوشمندسازی و ارتقاء سیستم های خدمات رسانی در شهر ها می توان به مزیت های نسبی زیادی از قبیل کاهش آلودگی هوا، افزایش سطح رفاه شهروندان، ارتقاء امنیت و همچنین ایمنی بیشتر و ……

رباتیک

در دنیای امروز، نقش ربات های صنعتی در صنایع مختلف از قبیل صنعت بسته بندی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و … روز به روز پررنگ تر می شود. بسیاری از کارهایی که توسط نیروی انسانی به راحتی قابل انجام نیست، توسط ربات های صنعتی به سادگی و بدون وقفه قابل انجام بوده و به…