• ما در مسیر هوشمند سازی تولید، در کنار شما هستیم .
    در پارس اتوماسیون دانش ما بر اساس تجربه بدست آمده از اجرای صدها پروژه اتوماسیون در حوزه های مختلف صنعتی در طول 15 سال گذشته و همکاری با بهترین شرکتهای بین المللی تولید کننده تجهیزات و نرم افزارهای اتوماسیون خطوط تولید حاصل شده است.
    تمام نیازهای اتوماسیونی کارخانه جات و صنایع را با دقت بررسی می کنیم و با در نظر گرفتن جوانب مختلف، بهترین راه حل ممکن را ارائه می دهیم.
    درآمد ما حاصل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری تولید و رضایت مشتری ها و کارکنان مان می باشد.
    اندازه گیری و نمایش اطلاعات تولید تخصص ماست . با پیاده سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی و نیز سیستم های مانیتورینگ و اسکادا، چیزهایی را که در کارخانه به راحتی قابل دیدن نیستند، به سادگی قابل دیدن می شوند. و بر اساس اطلاعات واقعی می توان تصمیمات درست ، مطمئن و به موقع گرفت و با صرف کمترین وقت و انرژی، نیروی انسانی و دیگر منابع تولید را بهتر مدیریت کرد و از ظرفیت تولید واقعی حداکثر استفاده را برد.