در این مقاله به معرفی کنترلر سی ان سی شیشه می پردازیم: