ماشین سی ان سی برش لوله با تکنولوژی پلاسما

در این ماشین با کمک ترانس پلاسما لوله های گرد بریده می شود.