قوانین و مقررات آموزشگاه

قوانین و مقررات دوره های «عادی» و «فشرده» آموزشگاه پارس اتوماسیون:


«شرکت کنندگان در دوره های اموزشی» آموزشگاه پارس اتوماسیون (از این به بعد «دانشجو») ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

رعایت موازين اخلاقي در طي دوره آموزشي و رعایت مقررات سازمان فنی حرفه ای و مقررات اموزشی آموزشگاه الزامی می باشد.

در طي گذراندن دوره ها،CD ، مطالب  آموزشي و نرم افزارهای مورد نیاز در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.

تشکیل کلاس ها پس از به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان در هر دوره می باشد.

در صورت تعطیلی کلاس به هر دلیل از سوی آموزشگاه ، جلسه جبرانی در زمان مناسب با موافقت سایر شرکت کنندگان برگزار خواهد شد .

دانشجو باید قبل از شروع کلاس هزينه دوره آموزشي را پرداخت نماید.

هزینه ثبت نام پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

چنانچه دانشجو 3 روز قبل از شروع کلاس مربوطه انصراف دهند ، با کسر 10 درصد از شهریه آموزشی ، باقیمانده مبلغ به وی بازگردانده می شود.

عدم پرداخت شهریه دوره قبل از شروع دوره به منزله انصراف از شرکت در دوره آموزشی می باشد.

عدم حضور دانش پژوهان در کلاس مربوطه و در زمان مقرر به هرعنوان به عهده وی بوده و آموزشگاه هیچگونه تعهدی در قبال آن نخواهد داشت و شهريه پرداخت شده غير قابل استرداد ميباشد.

هزینه پذیرایی بین کلاس ها و وعده غذایی ناهار به عهده آموزشگاه می باشد.

عدم رعايت پيش نياز ها برای شرکت در کلاس به عهده دانشجو می باشد.

دانشجو موظف است 20 دقیقه قبل از شروع کلاس ها، در محل آموزشگاه حضور داشته باشد.

تامین تجهیزات آموزشی مناسب و به روز با کارکرد صحیح به عهده «آموزشگاه» می باشد.

دانشجو ملزم به رعایت کلیه نکات فنی و اصول ایمنی مندرج در دفتر چه راهنمای تجهیزات دوره می باشد.

استفاده از لپ تاپ شخصی در آموزشگاه منعی ندارد.

برای کار با نرم افزار ها، سیستم رایانه ای مناسب در اختیار کاراموز قرار خواهد گرفت.

 

قوانین و مقررات دوره های «خصوصی» آموزشگاه پارس اتوماسیون:

در صورت نياز به برگزاري دوره در محل كارخانه، هزینه ایاب و ذهاب،حمل تجهیزات آموزشی و اقامت مدرس در طول دوره آموزشی به عهده مشتری می باشد.

تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس خصوصی حداقل 6 نفر می باشد.

زمان تدریس و محتوای تدریس در دوره های «خصوصی» منطبق بر دوره های «عادی» و «فشرده» می باشد.

دوره های اموزشی

شبکه های اجتماعی

                   
    تهران-ضلع غربی مترو نواب-برج سهیل-واحد604  
  
پارس اتوماسیون - پارس اتوماسیون - youtube پارس اتوماسیون - FACEBOOK twiter پارس اتوماسیون - instagram