کلاس های رفع اشکال

در راستای بهبود سیستم آموزشی و بازدهی بیشتر آموزش و همچنین تاثیر گذار بودن آن خود را متعهد کرده ایم که کلاس های رفع اشکال را به سیستم برنامه ریزی آموزشی اضافه نماییم.

در این کلاس ها، افرادی شرکت می کنند که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند، برای مثال از افرادی که در دوره های PLC-E1 ترم تابستان شرکت کرده اند دعوت میکنیم تا یک ماه پس از اتمام کلاس در کلاس رفع اشکال شرکت کنند. این مدت زمان فاصله بین آخرین جلسه کلاس و کلاس رفع اشکال به این علت است تا کاراموز در طول این مدت محتوای آموزشی را پیاده سازی و تحلیل کند.

مدت زمان تشکیل کلاس رفع اشکال یک روز  و در قالب شش ساعت می باشد.
مبحث کلاس های رفع اشکال آزاد می باشد.
در مورد پروژه های کارآموزان و اجرای پروژه های عملی و رفع اشکال پروژه های آنها بحث میکنیم.

دوره های اموزشی

شبکه های اجتماعی

                   
    تهران-ضلع غربی مترو نواب-برج سهیل-واحد604  
  
پارس اتوماسیون - پارس اتوماسیون - youtube پارس اتوماسیون - FACEBOOK twiter پارس اتوماسیون - instagram