پارس اتوماسیون  |  اتوماسیون صنعتی  |  کنترل حرکت

ParsAutomation

Motion Control Total Solution

یکشنبه, 21 شهریور 1395 09:00

پیاده سازی سیستم های جمع اوری داده

پیاده سازی سیستم های جمع اوری داده(SCADA)

همکاران ما در واحد IAPU با اتکا به توان فنی خود و با بهره گیری از نرم افزار های قدرتمند در زمینه سیستم های اسکادا نظیر WinCC ، Citect و سایر نرم افزار های این بخش و با کمک تجهیزات روز دنیا در حوزه اتوماسیون صنعتی اقدام به اجرای پروژه های متعدد در حوزه جمع اوری داده و مانیتورینک صنعتی انجام داده اند.

با توجه به اهمیت پروژه های اسکادا در سیستم های مانیتورینگ و کنترلی کشور از یک سو و از طرفی لزوم بهره گیری از این قبیل پروژه ها در کاهش هزینه های نگهداری پروژه و حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی در راستای حفظ محیط زیست و کاهش الاینده های صنعتی، روز به روز بر اهمیت این قبیل پروژه ها افزوده می شود. در حال حاظر شرکت پارس اتوماسیون پروژه های متعددی در حوزه اسکادا به انجام رسانده است و با ترکیب ان نرم افزار های با سیستم های سخت افزاری روز، قابلیت های بی نظیری به این قبیل پروژه ها افزوده است.

SCADA

Copyright © 2016. All Rights Reserved