پارس اتوماسیون  |  اتوماسیون صنعتی  |  کنترل حرکت

ParsAutomation

Motion Control Total Solution

سه شنبه, 23 شهریور 1395 09:28

ایستگاه های تقلیل فشار گاز

راه اندازی سیستم اتوماسیون و کنترل و مانیتوریگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز

1:راه اندازی قسمت های مختلف ایستگاه از قبیل:

     1: کنترل بودار کننده و مقادیر تزریق گاز بودار کننده با دقت بالا

     2: کنترل هیتر و دمای گاز ایستگاه و ثبت مشخصه های دما، فشار و ...

     3: تابلو کنترل اصلی و مانیتورینگ کلیه بخش های ایستگاه

2:مانیتورینگ کلیه ترانسمیتر های ایستگاه در اتاق فرمان اصلی

3:رعایت کلیه نکات امنیتی و ایمنی در حفاظت تجهیزات

4:استفاده از تجهیزات ضد انفجار و رعایت استاندارد های شرکت گاز

5:تجهیز ترانسمیتر ها به بریر های صنعتی ایزوله

6:ثبت کلیه آلارم ها و رخداد های ایستگاه

7: قابلیت کنترل هر یک از بخش ها از تابلو فرمان اصلی

تامین کلیه ترانسمیتر ها، سنسورها و مبدل های مورد نیاز صنعتی

Copyright © 2016. All Rights Reserved