محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های مختلف و همچنین تعداد و نوع ورودی خروجی ها بسیار متنوع می باشد.

RTU های صنعتی
rtu های با شبکه CanOpen

انواع گروه محصولات rtu های can open rtu های با شبکه can open Read more...

در زیر محصولات هر گروه به تفکیک درج شده است

گروه RTU ها با شبکه CanOpen
rtu های canopen سری PCS-N

پکیج های سری PCS با ترکیب 32 ورودی خروجی rtu های با شبکه can open Read more مزایا: افزایش نعداد IO های پروژه در فواصل طولانی پروتکل صنعتی و ایمن برای انتقال دیتا کاربرد ها: کنترلر های cnc صنعتی کارت های موسن کنترل پی ال سی های صنعتی و HMI...